Pożyczki bez baz na dowód – jakie dane trzeba wskazać w formularzu?

      Możliwość komentowania Pożyczki bez baz na dowód – jakie dane trzeba wskazać w formularzu? została wyłączona

kredyty chwilówki koninPożyczki na dowód bez baz to wygodne rozwiązanie, które pozwala uzyskać pieniądze na wybrany cel bez posiadana dobrej historii kredytowej. Z tego zobowiązania korzystają nie tylko osoby, które w przeszłości miały problem z terminowym regulowaniem zobowiązań, ale również obecnie się z tym borykają. Na rynku finansowym dla osób z zadłużeniami dostępna jest szeroka oferta z pożyczkami bez baz na dowód krótko- i długoterminowymi, a wnioskowanie o nie to proces łatwy i szybki.

Dane, które są niezbędne do uzyskania gotówki

 1. Imię i nazwisko

 2. Numer i seria dowodu osobistego

 3. Adres zameldowania i zamieszkania

 4. Numer PESEL

 5. Stan cywilny

 6. Dochody netto

 7. Nazwa miejsca pracy

 8. Adres miejsca pracy

 9. Dochody gospodarstwa domowego

 10. Wydatki gospodarstwa domowego

 11. Wydatki z tytułu innych zobowiązań

 12. Cel pożyczki na dowód bez baz

Oczywiście w zależności od firmy nie wszystkie informacje są wymagane. Niektóre firmy wymagają wskazania wyłącznie najważniejszych, czyli imienia, nazwiska, numeru PESEL oraz numeru dowodu, a także wysokości dochodów.

Pożyczki bez baz na dowód – na czym polega oświadczenie

Według polskiego prawa każda instytucja finansowa zobowiązana jest do oceny ryzyka związanego z udzieleniem zobowiązania. W tym celu może wykorzystać dostępne bazy, ale też informacje udzielone przez wnioskującego. Potwierdza to art.9 z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. 2011 Nr 126 poz.715) wskazuje, że:

Kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki jest zobowiązany do dokonania oceny ryzyka kredytowego konsumenta.”

Ocena ryzyka kredytowego dokonywana jest na podstawie informacji uzyskanych od konsumenta lub na podstawie informacji zawartych w bazie danych lub zbiorze danych kredytodawcy.1

1http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20111260715/T/D20110715L.pdf