Pięćset plus i zajęcie komornicze.

      Możliwość komentowania Pięćset plus i zajęcie komornicze. została wyłączona

Spodziewając się komornika, warto wiedzieć, ile może zabrać z naszego rachunku bankowego. Choć kwota wolna od zajęcia jest ustalona odgórnie i wynosi 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę, to w niektórych przypadkach komornik ma prawo zabrać więcej. W jakich sytuacjach na rachunku bankowym może nie pozostać prawie nic?

Kwota wolna od zajęcia, a długi alimentacyjne

W roku 2019 kwota wolna od zajęcia wynosi 1687,50 złotych brutto – jest to 75 proc. najniższego wynagrodzenia za pracę w Polsce, które w tym roku stanowi 2250 złotych brutto. Oznacza to, że na rachunku bankowym dłużnika nie może pozostać mniej niż 1687,50 złotych. Jeśli więc zarabia on najniższą krajową, z jego konta bank nie przekaże komornikowi zupełnie nic. Natomiast jeśli zarabia w przedziale 1634, a 3268 zł netto, to komornik zabierze kwotę powyżej najniższego wynagrodzenia. Inaczej sytuacja wygląda, kiedy dłużnik zarabia powyżej 3268 złotych. Wtedy zajęcie komornicze obejmuje 50 proc. wynagrodzenia netto.
Jeśli natomiast postępowanie komornicze zostało wszczęte z powodu niepłaconych alimentów, komornik może zabrać 60 proc. wynagrodzenia bez względu na to, czy dłużnik zarabia najniższą krajową czy więcej.

500+ i inne świadczenia, a zajęcie komornicze

Jeśli pieniądze z programu Rodzina 500+ oraz inne świadczenia i dodatki wpływają na to samo konto bankowe, na które wynagrodzenie za pracę – komornik zajmie rachunek bankowy. Jedynym sposobem uniknięcia zajęcia tych świadczeń jest otworzenie innego rachunku, tzw. konta socjalnego, na które będą przelewane pieniądze z tytułu 500+ i innych. Będzie ono bezpieczne od zajęcia komorniczego. W przypadku zasiłku chorobowego, kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi 75 proc. zasiłku netto. Na rachunku bankowym dłużnika nie może pozostać jednak mniej niż 825 złotych. Jeśli więc dłużnik otrzymuje zasiłek chorobowy w takiej lub mniejszej kwocie, komornik nie zabierze z jego konta nic, o ile nie są to długi alimentacyjne. Wtedy kwota wolna od zajęcia wynosi 40 proc., ale nie mniej niż 500 złotych.