500+ na pierwsze dziecko – jak otrzymać?

      Możliwość komentowania 500+ na pierwsze dziecko – jak otrzymać? została wyłączona

Program Rodzina 500+ przysługuje przede wszystkim na drugie i kolejne dziecko. O wiele łatwiej wtedy złożyć wniosek, ponieważ niepotrzebne jest dołączanie innych zaświadczeń, które są niezbędne w przypadku starania się o przyznanie świadczenia na pierwsze dziecko. Choć ilość dokumentów, które należy przygotować, by otrzymać pomoc na pierwsze lub jedyne dziecko może przerazić, to warto przejść przez ten proces, jeśli spełnia się wymagane kryteria.

Dochód – główny wyznacznik przyznania świadczenia

O ile w przypadku otrzymania 500+ na drugie i kolejne dziecko wysokość dochodu nie jest brana pod uwagę, o tyle w przypadku pierwszego lub jedynego dziecka ma bardzo duże znaczenie. Nie może on przekraczać 800 złotych lub 1200 złotych na osobę w rodzinie, w której wychowuje się dziecko, na które przyznane ma być świadczenie. Kryterium 1200 złotych dotyczy rodzin, których członkiem jest dziecko niepełnosprawne.

To, czy rodzina spełnia wymogi oblicza się na podstawie dochodów z roku 2016. Pod uwagę bierze się także to, czy rodzice utracili lub uzyskali dochód, co głównie wiąże się z utratą lub zyskaniem pracy. Podczas obliczeń dochodu na jednego członka rodziny nie należy uwzględniać tych dzieci, które ukończyły 25. rok życia. Inaczej sytuacja wygląda, jeśli dziecko powyżej 25. lat jest na utrzymaniu rodziców i posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i pobiera świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy lub dla opiekuna.

Jakie dokumenty należy złożyć?

Starając się o świadczenie Rodzina 500+ na pierwsze lub jedyne dziecko należy mieć świadomość, że formalności może być całkiem dużo. Do poprawnie wypełnionego wniosku należy dołączyć oświadczenia, które dokumentują wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody. Ponadto w niektórych przypadkach konieczne będzie dostarczenie zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności podlegające j opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym do niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.